Strona główna

Witaj na stronie poświęconej zjawisku świadomego śnienia, a dokładniej temu, w jaki sposób nauczyć się śnić świadomie oraz jak zwiększać częstotliwość ich występowania. Opisaną tutaj ścieżkę, opracowałem w oparciu o liczne źródła i oczywiście w miarę możliwości staram się nią podążać, a polega ona najpierw na wyrobieniu w sobie umiejętności rozpoznawania swoich snów w trakcie ich trwania, a następnie na nauczeniu się świadomym wpływaniu na ich treść, zgodnie ze swoją wolą. Innymi słowy jest to opracowanie na temat świadomych snów (ang. lucid dreams). Wiedza ta występuje również pod nazwą oneironautyka. Ten dziwnie brzmiący wyraz jest pochodzenia greckiego, co w tym języku pisze się „oneironautike” i składa się z dwóch członów, „oneiro” znaczy sen a „nautike” żeglować, razem więc znaczy to żeglować we śnie, co doskonale oddaje istotę rzeczy.